Извештај о стручном усавршавању и анализа резултата предузетих мера

На  линку  који  следи  дат  је  извештај  о  активностима  које  су  спроведене  у  вези  стручног  усавршавања, али  и  закључци  о ономе  што  ће  бити  приоритет  у  даљем  раду.

Извештај и анализа резултата стручног усавршавања у 2011-2012.

Advertisements

Приоритетне области стручног усавршавања

члан  8  Правилника  о  сталном  стручном  усавршавању  и  стицању  звања  наставника, васпитача  и  стручних  сарадника ( Сл.гласник РС бр. 13/2012 )  дефинише  приоритетне  области  стручног  усавршавања:

1) Превенција  насиља, злостављања  и  занемаривања

2) Превенција  дискриминације

3) Инклузија

4) Комуникацијске  вештине

5) Учење  да  се  учи  и  развијање  мотивације  код  ученика

6) Јачање  професионалних  капацитета  запослених, нарочито  у  области  иновативних  метода  у  настави

7) Сарадња  са  родитељима  и  ученицима

8) Информационо-комуникационе  технологије

Критеријуми за вредновање приступа учењу

У  жељи  да  ученике  мотивишемо и на  делотворан  начин  им  покажемо  да  је  редовност  на  настави и  континуиран, а  не  кампањски рад, битан  предуслов  за  стицање  трајних  и  квалитетних  знања, дефинисали  смо  критеријуме  за  давање  једне  оцене  у  полугодишту која  ће  се  тицати  управо  њиховог  рада  на  часу. Замисао  је  да  ово  буде  стимулативна  оцена, која  ће  помоћи  баш  оним  ученицима  који  активно  и  континуирано  раде да  њихова  закључена  полугодишња/годишња  оцена  буде  што  боља.

На  линку  који  је  дат  могу  се  видети  прецизно  дефинисани  критеријуми  за  давање  оцене  коју  смо  дефинисали  као  ПРИСТУП УЧЕЊУ.

ПРИСТУП УЧЕЊУ-комплетни критеријуми